Autofokusmodus

Still inn hvordan kameraet fokuserer når du tar opp filmer.

 1. Fotograferingsmodus
 2. knapp
 3. (filmmeny)
 4. knapp
 5. Autofokusmodus *
 6. knapp
 1. Du kan også velge ved å trykke på knapp inn (Manuell film)-modus.
AlternativBeskrivelse
Enkel AF
(standardinnstilling)
Fokus er låst når filmopptak starter.
Velg dette alternativet når avstanden mellom kameraet og motivet forblir ganske konsistent.
Fulltids AFKameraet fokuserer kontinuerlig.
Velg dette alternativet når avstanden mellom kamera og motiv vil endre seg betydelig under opptak. Lyden av kameraets fokusering kan høres i den innspilte filmen. Bruk av [ Enkel AF ] anbefales for å forhindre at lyden fra kameraets fokus forstyrrer opptak.

Merknader om [ Autofokusmodus ]

 • Når et HS-filmalternativ er valgt i [ Filmalternativer ], er innstillingen fast på [ Enkel AF ].
 • Når fokusmodusvelgeren er satt til (manuell fokus), [ Autofokusmodus ] kan ikke stilles inn.
 • Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for bruk i kombinasjon med andre funksjoner.
  Funksjoner som ikke kan brukes samtidig under opptak