Elektronisk VR

Velg vibrasjonsreduksjonsinnstillingen som brukes ved opptak av filmer.

  1. Fotograferingsmodus
  2. knapp
  3. (filmmeny)
  4. knapp
  5. Elektronisk VR *
  6. knapp
  1. Du kan også velge ved å trykke på knapp inn (Manuell film)-modus.
AlternativBeskrivelse

(standardinnstilling)
Utfører elektronisk VR.
  • Synsvinkelen (dvs. området sett i rammen) blir smalere.
  • Når oppsettmenyen [ Vibrasjonsreduksjon ] er satt til [ Normal ], [ Aktiv ], [ Normal (bilde først) ], eller [ Aktiv (bilde først) ], optisk vibrasjonsreduksjon utføres samtidig.
AvUtfører ikke elektronisk VR.

Merknader om [ Electronic VR ]

Når [ 2160/30p ], [ 2160/25p ] eller et HS-filmalternativ er valgt i [ Filmalternativer ], er innstillingen fast på [ Av ].