Reduksjon av vindstøy

Reduserer lyden som produseres når vinden passerer over mikrofonen under filmopptak.

  1. Fotograferingsmodus
  2. knapp
  3. (filmmeny)
  4. knapp
  5. Vindstøyreduksjon *
  6. knapp
  1. Du kan også velge ved å trykke på knapp inn (Manuell film)-modus.
AlternativBeskrivelse
Vindstøyreduksjon er aktivert.
Av
(standardinnstilling)
Reduksjon av vindstøy er deaktivert.

Merknader om [ Vindstøyreduksjon ]

  • Når [ ] er valgt, kan andre lyder bli vanskelige å høre under avspilling.
  • Når et HS-filmalternativ er valgt i [ Filmalternativer ], er innstillingen fastsatt til [ Av ].