Zoom mikrofon

I samsvar med synsvinkelen, tar kameraet opp lyder over et bredt område ved vidvinkelzoomposisjon, og tar opp lyder i det begrensede området ved telefotozoomposisjon.

  1. Fotograferingsmodus
  2. knapp
  3. (filmmeny)
  4. knapp
  5. Zoom mikrofon *
  6. knapp
  1. Du kan også velge ved å trykke på knapp inn (Manuell film)-modus.
AlternativBeskrivelse

(standardinnstilling)
Zoommikrofon er aktivert.
AvZoommikrofonen er deaktivert.

Merknader om [ Zoom mikrofon ]

Innstillingen er fastsatt til [ Av ] i følgende situasjoner:

  • Når et HS-filmalternativ er valgt i [ Filmalternativer ]
  • Når en ekstern mikrofon er tilkoblet