Bildehastighet

Velg bildefrekvensen som brukes ved opptak av filmer. Når innstillingen for bildefrekvens endres, endres alternativene som kan angis i [ Filmalternativer ].

  1. Fotograferingsmodus
  2. knapp
  3. (filmmeny)
  4. knapp
  5. Bildefrekvens *
  6. knapp
  1. Du kan også velge ved å trykke på knapp inn (Manuell film)-modus.
AlternativBeskrivelse
30 fps (30p/60p)Egnet for avspilling på en TV som bruker NTSC -standarden.
25 fps (25p/50p)Egnet for avspilling på en TV som bruker PAL -standarden.