Ekstern mikrofonfølsomhet

Still inn følsomheten til mikrofonen som er koblet til kameraets eksterne mikrofonkontakt.
Dette alternativet kan bare stilles inn når en ekstern mikrofon er tilkoblet.

  1. Fotograferingsmodus
  2. knapp
  3. (filmmeny)
  4. knapp
  5. Ekstern mikrofonfølsomhet *
  6. knapp
  1. Du kan også velge ved å trykke på knapp inn (Manuell film)-modus.
AlternativBeskrivelse
Autofølsomhet
(standardinnstilling)
Følsomheten til den eksterne mikrofonen stilles inn automatisk.
Manuell følsomhetFølsomheten til den eksterne mikrofonen stilles inn manuelt.

Bruke skjermen for manuell følsomhet