Beskytte

Kameraet beskytter valgte bilder mot utilsiktet sletting.

 1. Avspillingsmodus
 2. knapp
 3. Beskytte
 4. knapp
 1. Bruk multivelgeren eller roter den for å velge ønsket bilde.
  • Flytt zoomkontrollen mot ( ) for å bytte til avspilling på full skjerm, eller ( ) for å bytte til miniatyravspilling.
 2. Bruk for å velge eller AV .
  • Når er valgt, vises under det valgte bildet. Gjenta trinn 1 og 2 for å angi [ Beskytt ] på flere bilder.
 3. trykk for å bruke innstillingen.

Merknader om [ Beskytt ]

Formatering av minnekortet sletter alle data permanent, inkludert beskyttede filer.