Roter bildet

Spesifiser retningen som lagrede bilder skal vises i under avspilling. Stillbilder kan roteres 90 grader med klokken eller 90 grader mot klokken.
Bilder som ble lagret i "høy" retning kan roteres opptil 180 grader i begge retninger.

 1. Avspillingsmodus
 2. knapp
 3. Roter bildet
 4. knapp
 1. Bruk multivelgeren eller roter den for å velge bildet du vil rotere, og trykk på knapp.
  • Flytt zoomkontrollen mot ( ) for å bytte til avspilling på full skjerm, eller ( ) for å bytte til miniatyravspilling.
 2. Bruk eller drei multivelgeren for å rotere 90 grader med klokken ( 1 ), og bruk eller drei multivelgeren for å rotere 90 grader mot klokken ( 2 ).
 3. trykk for å bruke retningen.
  • Orienteringsinformasjonen lagres sammen med bildet.