Sekvensvisning

Velg metoden som brukes for å vise bilder i sekvensen.

  1. Avspillingsmodus
  2. knapp
  3. Sekvensvisning
  4. knapp
AlternativBeskrivelse
Individuelle bilderViser hvert bilde i en sekvens individuelt. vises på avspillingsskjermen.
Kun nøkkelbilde
(standardinnstilling)
Viser bare hovedbildet for bilder i en sekvens.
trykk -knappen på avspillingsskjermen for å vise bilder i en sekvens.
Vise bilder i en sekvens