Valg av nøkkelbilde

Angi et annet bilde i sekvensen som nøkkelbilde.

  1. Avspillingsmodus
  2. vise en sekvens du vil endre nøkkelbildet for
  3. knapp
  4. Valg av nøkkelbilde
  5. knapp
  1. Bruk multivelgeren eller roter den for å velge bildet du vil angi som hovedbilde, og trykk på knapp.
    • Flytt zoomkontrollen mot ( ) for å bytte til avspilling på full skjerm, eller ( ) for å bytte til miniatyravspilling.