EVF automatisk veksling

Veksle EVF (elektronisk søker) automatisk.

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. EVF automatisk veksling
  5. knapp
AlternativBeskrivelse

(standardinnstilling)
Når du bringer ansiktet ditt nær søkeren, reagerer øyesensoren på det, og skjermen skiftes automatisk fra skjermen til søkeren.
AvSelv når du bringer ansiktet ditt nær søkeren, byttes ikke skjermen til søkeren.