Tildel sidezoomkontroll

Velg zoomhastigheten mens du tar opp en film når sidezoomkontrollen flyttes.

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. Tilordne sidezoomkontroll
  5. knapp