Tilordne sidehjul

Velg alternativet for sidehjulet når fokusmodusvelgeren er satt til (autofokus).

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. Tilordne sidehjul
  5. knapp
AlternativBeskrivelse
Eksponeringskompensasjon
(standardinnstilling)
Du kan stille inn eksponeringskompensasjonen ved å bruke sidehjulet.
ISO-følsomhetISO-følsomhet kan stilles inn med sidehjulet når opptaksmodus er , , , , eller Filmmanual (bortsett fra når et HS-filmalternativ er valgt i [ Filmalternativer ]).
  • Roter sidehjulet i opptaksmodus, drei multivelgeren eller sidehjulet for å velge en innstilling på skjermen som vises, og trykk på knapp eller å bruke det.
hvit balanseHvitbalanse kan stilles inn med sidehjulet når opptaksmodus er , , , , eller filmhåndbok.
  • Roter sidehjulet i opptaksmodus, drei multivelgeren eller sidehjulet for å velge en innstilling på skjermen som vises, og trykk på knapp eller å bruke det.
LukkerhastighetLukkerhastigheten kan velges ved å dreie sidehjulet når opptaksmodus er , , eller filmhåndbok.
BlenderåpningBlenderåpning kan velges ved å dreie sidehjulet når opptaksmodus er , , eller filmhåndbok.
IngenDeaktiver sidehjulsdrift når fokusmodusvelgeren er satt til (autofokus).