Lydinnstillinger

Still inn driftslyder.

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. Lydinnstillinger
  5. knapp
AlternativBeskrivelse
KnappelydNår [ ] (standardinnstilling) er valgt, avgir kameraet ett pip når operasjoner utføres, to pip når fokus er oppnådd på motivet, og tre pip når det oppstår en feil.
  • Lyder er deaktivert når du bruker fugletittingsmodus eller [ Kjæledyrportrett ] scenemodus.
LukkerlydNår [ ] (standardinnstilling) er valgt, produseres lukkerlyden når lukkeren utløses.
  • Lukkerlyden produseres ikke når du bruker kontinuerlig opptaksmodus (unntatt [ Kontinuerlig H ] og [ Kontinuerlig L ]), når du bruker eksponeringsbracketing, når du tar opp filmer, når du bruker fugletittingsmodus eller når du bruker [ Enkelt panorama ] eller [ Kjæledyr portrett ] scenemodus.