Auto av

Still inn hvor lang tid som skal gå før kameraet går i standby-modus.

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. Auto av
  5. knapp

Stille inn auto av-funksjonen

Tiden som går før kameraet går inn i standby-modus er fast i følgende situasjoner:

  • Når en meny vises: 3 minutter (når auto av er satt til [ 30 s ] eller [ 1 min ])
  • Når AC-adapteren er tilkoblet: 30 minutter