Tilbakestill filnummerering

Tilbakestill filnummerering.

 1. knapp
 2. (oppsett)
 3. knapp
 4. Tilbakestill filnummerering
 5. knapp

Merknader om [ Tilbakestill filnummerering ]

[ Tilbakestill filnummerering ] kan ikke brukes når mappenummeret når 999 og det er bilder i mappen. Bytt minnekort, eller bruk [ Formater kort ] for å formatere minnekortet.

 • [ Tilbakestill filnummerering ] kan ikke utføres når skrivebeskyttelsesbryteren på minnekortet er i "låst"-posisjon. Skyv skrivebeskyttelsesbryteren til "skrive"-posisjonen.
  Sette inn batteriet og minnekortet , Minnekort

Mapper for lagring av filer

Stillbilder og filmer som er tatt eller tatt opp med dette kameraet, lagres i mapper på minnekortet.

 • Sekvensielle numre legges til mappenavn i stigende rekkefølge, som starter med "100" og slutter med "999" (mappenavnene vises ikke på kameraet).
 • En ny mappe opprettes i følgende situasjoner:
  • Når antallet filer i en mappe når 999
  • Når en fil i en mappe er nummerert " 9999 "
  • Når [ Tilbakestill filnummerering ] utføres
 • En ny mappe opprettes hver gang en serie bilder tas ved bruk av intervalltidsopptak, og bildene lagres i den mappen med filnumre som begynner med "0001".