Topp

Når du bruker manuell fokusering, assisteres fokuseringen ved å fremheve områder som er i fokus i hvitt på bildet som vises på skjermen.

  1. knapp
  2. (oppsett)
  3. knapp
  4. Topp
  5. knapp
AlternativBeskrivelse

(standardinnstilling)
Peaking er aktivert.
AvPeaking er deaktivert.

Merknader om peaking

Etter at du har slått på kameraet eller etter å ha byttet fra avspillingsmodus til opptaksmodus, er toppvisning deaktivert.
Drei sidehjulet eller trykk på multivelgeren .
Bruker manuell fokus
Topp