Mykgjørende hud

Myker opp hudtoner.

 1. Avspillingsmodus
 2. velg et bilde
 3. knapp
 4. Mykgjørende hud
 5. knapp
 1. Bruk multivelgeren for å velge ønsket effektnivå og trykk på knapp.
  • For å avslutte uten å lagre kopien, trykk .
 2. Forhåndsvis resultatet og trykk på knapp.
  • Det redigerte ansiktet zoomes inn.
  • Når mer enn ett ansikt har blitt redigert, trykk for å bytte ansiktet som vises.
  • For å endre effektnivået, trykk på knappen og gå tilbake til trinn 1.

Merknader om [ Mykgjørende hud ]

 • Hudtonene kan forbedres for opptil 12 ansikter, og starter med det som er nærmest midten av rammen og beveger seg utover.
 • Avhengig av retningen som ansiktene ser i, eller lysstyrken til ansiktene, kan det hende at kameraet ikke kan gjenkjenne ansikter nøyaktig, eller funksjonen for mykgjøring av huden fungerer kanskje ikke som forventet.
 • Hvis ingen ansikter oppdages, vises en advarsel og skjermen går tilbake til avspillingsmenyen.