Lite bilde

Lag en liten kopi av bilder.

 1. Avspillingsmodus
 2. velg et bilde
 3. knapp
 4. Lite bilde
 5. knapp
 1. Bruk multivelgeren for å velge ønsket kopistørrelse og trykk på knapp.
  • Når sideforholdet til bildet er 16:9, er bildestørrelsen fastsatt til 640 × 360. Trykk på for å gå videre til trinn 2.
 2. Velg [ Ja ] og trykk på knapp.
  • En redigert kopi opprettes (komprimeringsforhold på ca. 1:8).

Merknader om [ Lite bilde ]

Når sideforholdet til bildet er 3:2 eller 1:1, kan ikke bildet redigeres.