Skytemenyen ( , , , , eller modus)

Se " (brukerinnstillinger)-modus ” for informasjon om [ Lagre brukerinnstillinger ] og [ Tilbakestill brukerinnstillinger ].