Filmens manuelle modus-meny

Du kan angi følgende menyalternativer. Se hver side for mer informasjon.

Eksponeringsmodus
Bildekontroll
Egendefinert bildekontroll
hvit balanse
ISO-følsomhet
Filmalternativer
Autofokusmodus
Elektronisk VR
Reduksjon av vindstøy
Zoom mikrofon
Bildehastighet
Ekstern mikrofonfølsomhet