Lang eksponering NR

Reduser "støy" (lyse flekker eller tåke) i bilder tatt med lave lukkerhastigheter.

  1. Drei modusvelgeren til , , , , eller
  2. knapp
  3. Lang eksponering NR
  4. knapp
AlternativBeskrivelse
Auto
(standardinnstilling)
Reduser støy hvis lukkerhastigheten er 1/4 av et sekund eller langsommere.
Av
Ikke reduser støy.