EH-5d AC-adapter og EP-5C strømkontakt

Når strømkontakten er satt inn i kameraet og AC-adapteren er koblet til, kan kameraet få strøm fra en stikkontakt. AC-adapteren og strømkontakten er tilgjengelig separat.

Koble til EH-5d AC-adapter og EP-5C strømkontakt

  1. Åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet, og fjern batteriet.
  2. Åpne strømkontaktdekselet ( 1 ), og sett inn strømkontakten med de positive og negative polene rettet riktig ( 3 ).
    • Sett strømkabelen helt inn i sporet i batterikammeret ( 4 ), og lukk dekselet til batterikammeret/minnekortsporet. Hvis en del av kabelen stikker ut av sporene, kan dekselet eller kabelen bli skadet når dekselet lukkes.
  3. Sett DC-pluggen til AC-adapteren inn i DC-pluggen på strømkontakten.