Feilmeldinger

Sjekk følgende hvis en feilmelding vises.

Batteritemperaturen er forhøyet. Kameraet vil slå seg av.
Kameraet slås av for å forhindre overoppheting.

Minnekortet er skrivebeskyttet.
Dette kortet kan ikke brukes.
Dette kortet kan ikke leses.

Kortet er ikke formatert. Formatere kortet?
Tomt for minne.
Bildet kan ikke lagres.
Bildet kan ikke endres.
Kan ikke ta opp film.
Kan ikke tilbakestille filnummerering.
Still fokusmodusvelgeren til MF.
Minnet inneholder ingen bilder.
Filen inneholder ingen bildedata.
Alle bilder er skjult.
Dette bildet kan ikke slettes.
Hev blitsen.
Slå kameraet av og på igjen.
Feil ved innstilling av blitsen
Systemfeil
Ren HDMI-utgang aktivert. Velg "Manuell film"-modus.

Batteritemperaturen er forhøyet. Kameraet vil slå seg av.
Kameraet slås av for å forhindre overoppheting.

Kameraet slår seg av automatisk. Vent til kamera- eller batteritemperaturen er avkjølt før du gjenopptar bruken.

Minnekortet er skrivebeskyttet.

Skrivebeskyttelsesbryteren er låst. Lås den opp.
Minnekort

Dette kortet kan ikke brukes.
Dette kortet kan ikke leses.

Det oppstod en feil under tilgang til minnekortet.

Kortet er ikke formatert. Formatere kortet?

Minnekortet er ikke formatert for bruk i kameraet.
Formatering sletter alle data som er lagret på minnekortet. Hvis du trenger å beholde kopier av noen bilder, sørg for å velge [ Nei ] og lagre kopiene på en datamaskin eller et annet medium før du formaterer minnekortet. Velg [ Ja ] og trykk på for å formatere minnekortet.
Minnekort

Tomt for minne.

Slett bilder eller sett inn et nytt minnekort.

Bildet kan ikke lagres.

Bildet kan ikke endres.

Sjekk at bildene kan redigeres.
Restriksjoner på bilderedigering , Kan ikke redigere bilder.

Kan ikke ta opp film.

En timeout-feil oppsto under lagring av filmen på minnekortet. Velg et minnekort med høyere skrivehastighet.
Minnekort som kan brukes , Maksimal filmopptakstid

Kan ikke tilbakestille filnummerering.

Filnummerering kan ikke tilbakestilles fordi sekvensnummeret til en mappe har nådd den øvre grensen.
Bytt minnekort, eller bruk [ Formater kort ] for å formatere minnekortet.

Still fokusmodusvelgeren til MF.

Når [ Clean HDMI output ] er satt til [ On ] og kameraet er koblet til en HDMI-kompatibel enhet, setter du fokusmodusvelgeren til .
Kamerahuset

Minnet inneholder ingen bilder.

Sett inn et minnekort som inneholder bilder.

Filen inneholder ingen bildedata.

Filen ble ikke opprettet eller redigert med dette kameraet. Filen kan ikke vises på dette kameraet.
Vis filen ved hjelp av en datamaskin eller enheten som ble brukt til å opprette eller redigere denne filen.

Alle bilder er skjult.

Dette bildet kan ikke slettes.

Bildet er beskyttet.
Deaktiver beskyttelse.
Beskytte

Hev blitsen.

Når du fotograferer i [ Nattportrett ] eller [ Bakgrunnslys ] (med [ HDR ] satt til [ Av ]) scenemodus, må du heve den innebygde blitsen før du tar bilder.

Slå kameraet av og på igjen.

Det oppsto en feil under linsedrift.
Ikke bruk for mye kraft på linsen.
Hvis du slår kameraet av og på igjen, vil objektivdriften gå tilbake til normal.
Kameraet er på, men reagerer ikke.
Hvis feilen vedvarer selv etter at du har slått kameraet av og på igjen, kontakter du forhandleren eller en Nikon -autorisert servicerepresentant.

Feil ved innstilling av blitsen

En blitsfunksjon som ikke kan brukes med kameraet er stilt inn. Endre blits-innstillingen.
Blitser (eksterne blitser)

Systemfeil

Det oppsto en feil i kameraets interne kretsløp. Slå av kameraet, ta ut og sett inn batteriet igjen, og slå på kameraet.
Kameraet er på, men reagerer ikke.
Hvis feilen vedvarer, kontakt forhandleren eller Nikon -autorisert servicerepresentant.

Ren HDMI-utgang aktivert. Velg "Manuell film"-modus.

Når [ Clean HDMI output ] er satt til [ On ] og kameraet er koblet til en HDMI -kompatibel enhet, dreier du modusvelgeren til Movie manual.
Filmmanual