Merknader om trådløse kommunikasjonsfunksjoner

For forholdsregler for trådløs kommunikasjon i kjøpslandet ditt, vennligst se bruksanvisningen som følger med kameraet.