Rengjøring og oppbevaring

Rengjøring
Oppbevaring

Rengjøring

Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.

Oppbevaring

Ta ut batteriet hvis kameraet ikke skal brukes over en lengre periode.
For å forhindre mugg eller mugg, ta kameraet ut av lagringen minst en gang i måneden. Slå på kameraet og utløs lukkeren noen ganger før du legger kameraet vekk igjen.
Ikke oppbevar kameraet på noen av følgende steder:

For oppbevaring av batteriet, følg forholdsreglene i " Oppbevaring av batteriet ".