Filnavn

Filer lagret med dette kameraet tildeles filnavn som følger.

PunktBeskrivelse
1 IdentifikatorIkke vist på skjermen til kameraet.
  • DSCN : Originale stillbilder, filmer, stillbilder laget av filmredigeringsfunksjonen
  • RSCN : Beskårne kopier
  • SSCN : Små bildekopier
  • FSCN : Bilder laget av en annen bilderedigeringsfunksjon enn beskjæring og små bilder, filmer laget av filmredigeringsfunksjonen
2 FilnummerTilordnet i stigende rekkefølge, starter med "0001" og slutter med " 9999. "
  • En ny mappe opprettes hver gang en serie bilder tas ved bruk av intervalltidsopptak, og bildene lagres i den mappen med filnumre som begynner med "0001".
3 ForlengelseIndikerer filformat.
  • . JPG : JPEG -stillbilder
  • .NRW : RAW -stillbilder
  • . MP4 : Filmer

Notater

Når bilder er tatt med [ Bildekvalitet ]-innstillingen satt til [ RAW + Fin ] eller [ RAW + Normal ], blir RAW- og JPEG -bildene som lagres samtidig, tildelt samme identifikator og filnummer. Bildeparet lagres i samme mappe, og regnes som én fil.