Varemerker

Varemerkeinformasjon

AVC Patent Portfolio License

Dette produktet er lisensiert under AVC Patent Portfolio License for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for å (i) kode video i samsvar med AVC -standarden (" AVC -video") og/eller (ii) dekode AVC -video som ble kodet av en forbruker som er engasjert i en personlig og ikke-kommersiell aktivitet og/eller er innhentet fra en videoleverandør som er lisensiert til å tilby AVC -video. Ingen lisens er gitt eller skal være underforstått for annen bruk. Ytterligere informasjon kan fås fra MPEG LA, LLC

Se https://www.mpegla.com .

FreeType-lisens (FreeType2)

Deler av denne programvaren er copyright © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Alle rettigheter forbeholdt.

MIT-lisens (HarfBuzz)

Deler av denne programvaren er copyright © 2020 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Alle rettigheter forbeholdt.