Monitor/wizjer

Informacje wyświetlane na ekranie zmieniają się w zależności od ustawień aparatu i stanu użytkowania.

Ekran strzelania
Ekran odtwarzania
Informacje o poziomie tonu

Ekran strzelania

1Tryb strzelania
Wybór trybu fotografowania (pokrętło trybu)
2Tryb z błyskiem
Tryb z błyskiem
3Tryb ostrości
Wybór trybu ostrości
Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości
4Powiększenie
Zbliżenie makro
Korzystanie z zoomu
5Ogniskowa (w formacie 35mm [135])
Korzystanie z zoomu
Pamięć powiększenia
6Wskaźnik ostrości
Robienie zdjęć
7Powiększenie zoomu cyfrowego
Korzystanie z zoomu
8Opcje filmów (filmy z normalną szybkością)
Opcje filmów z normalną szybkością
9Opcje filmów (filmy HS)
Opcje filmów HS
10Jakość obrazu
Jakość obrazu
11Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
12Łatwa panorama
Łatwa panorama
13Redukcja szumów przy długich ekspozycjach (gdy ustawiono [ Wył ])
Długa ekspozycja NR
14Filtr redukcji szumów
Filtr redukcji szumów
15Redukcja szumu wiatru (podczas nagrywania filmu)
Redukcja szumu wiatru
16
Redukcja wibracji
Redukcja wibracji
Elektroniczna VR
Elektroniczna VR

17Wskaźnik ekspozycji
Wskaźnik ekspozycji (gdy wtryb)
18Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej
Eksp. komp.
19Wartość kompensacji ekspozycji
Kompensacja ekspozycji
20Pozostały czas nagrywania filmu
Podstawowe operacje nagrywania i odtwarzania filmów
Maksymalny czas nagrywania filmów
21Wskaźnik gotowości lampy błyskowej
Wskaźnik gotowości lampy błyskowej
22Liczba pozostałych ekspozycji (zdjęcia)
Robienie zdjęć
Liczba obrazów, które można zapisać
23Włącz zwolnienie (gdy nie jest włożona karta pamięci)
Pusta blokada zwalniająca gniazda
24Numer F
, , , oraz tryby
25Czas otwarcia migawki
, , , oraz tryby
26Automatyczna ekspozycja (AE)/Blokada autofokusa (AF) (zdjęcie)
Blokada ostrości
Przycisk blokady AE/AF
27Czułość ISO
Czułość ISO
28Podłączanie zasilacza sieciowego
29Poziom baterii
Robienie zdjęć
30Cel podróży
Strefa czasowa i data
31„Data nie została ustawiona”
Strefa czasowa i data
miga na ekranie.
32Data stempla
Data stempla
33Blokada automatycznej ekspozycji (AE)/autofokusa (AF) (podczas nagrywania filmów)
Skupienie
Przycisk blokady AE/AF

34Dane lokalizacji
Dane lokalizacji
35Komunikacja Wi-Fi
Menu sieciowe
36Podłączony pilot Bluetooth
Parowanie aparatu i pilota
37Komunikacja Bluetooth
Menu sieciowe
38Tryb samolotowy
Menu sieciowe
39Balans bieli
Balans bieli
40Sterowanie obrazem COOLPIX
Sterowanie obrazem
41Aktywne oświetlenie D
Aktywne oświetlenie D
42Tryb zdjęć seryjnych
Obserwowanie ptaków
Sporty
Portret zwierzaka
Ciągły
43Podświetlenie (HDR)
Podświetlenie
44Redukcja szumów seria/pojedynczy strzał
Krajobraz
Zbliżenie
45Film poklatkowy
Film poklatkowy
46Braketing ekspozycji
Braketing ekspozycji
47Ręczny/statyw
Nocny portret
Nocny krajobraz
48Wielokrotne doświadczenie Rozjaśnić
Wielokrotne doświadczenie Rozjaśnić
49Robienie zdjęć (podczas nagrywania filmu)
Robienie zdjęć podczas nagrywania filmów
50Wielokrotne narażenie
Wielokrotne narażenie
51
Samowyzwalacz
Samowyzwalacz
Zegar uśmiechu
Zegar uśmiechu
Automatyczne zwalnianie portretu zwierzaka
Portret zwierzaka

52Obszar ostrości (AF z wyszukiwaniem celu)
Korzystanie z AF z wyszukiwaniem celu
Tryb pól AF
53Obszar ostrości (środkowy, ręczny)
Obserwowanie ptaków
Blokada ostrości
Tryb pól AF
54Obszar ostrości (wykrywanie twarzy, wykrywanie zwierząt)
Portret zwierzaka
Zegar uśmiechu
Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy
Tryb pól AF
55Obszar ostrości (śledzenie obiektów)
Tryb pól AF
Korzystanie ze śledzenia tematów
56Obszar pomiaru punktowego
Dozowanie
57Obszar ważony centralnie
Dozowanie
58Histogram
Ustawienia monitora
59Ramka kadrowania (tryb [ Obserwacja ptaków ] lub [ Księżyc ] lub przybliżenie do tyłu)
Obserwowanie ptaków
Księżyc
Korzystanie z zoomu typu snap-back (tymczasowe poszerzenie zakresu widzialnego)

60Siatka kadrowania
Ustawienia monitora
61Wirtualny horyzont
Ustawienia monitora
Wirtualny horyzont

Ekran odtwarzania

1Chronić
Chronić
2Wyświetlanie sekwencji (po wybraniu opcji [ Pojedyncze zdjęcia ])
Wyświetlanie sekwencji
3Zmiękczanie skóry
Zmiękczanie skóry
4Efekty filtrów
Efekty filtrów
5D-Oświetlenie
D-Oświetlenie
6Szybki retusz
Szybki retusz
7Oznaczono do przesłania
Zaznacz do przesłania
8Numer aktualnego obrazu/całkowita liczba obrazów
9Długość filmu lub czas odtwarzania, który upłynął
10Tom
Operacje podczas odtwarzania filmu
11Włącz zwolnienie (gdy nie jest włożona karta pamięci)
Pusta blokada zwalniająca gniazda
12Jakość obrazu
Jakość obrazu
13Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
14Opcje filmów
Opcje filmów
15Łatwa panorama
Łatwa panorama
16Małe zdjęcie
Małe zdjęcie
17Przycięte
Przyciąć
18
Łatwy przewodnik odtwarzania panoramy
Odtwarzanie z łatwą panoramą
Przewodnik odtwarzania sekwencji
Przeglądanie i usuwanie obrazów w sekwencji
19Czas nagrania
20Data nagrania
21Podłączanie zasilacza sieciowego
22Poziom baterii
Robienie zdjęć
23Numer i typ pliku
Nazwy plików
24Zarejestrowane dane o lokalizacji
Dane lokalizacji

Informacje o poziomie tonu

Utratę szczegółów kontrastu w światłach i cieniach można sprawdzić na wyświetlonym histogramie lub na migającym wyświetlaczu dla każdego poziomu tonów. Zawierają one wskazówki dotyczące regulacji jasności obrazu za pomocą funkcji, takich jak kompensacja ekspozycji.

1Numer aktualnego obrazu/całkowita liczba obrazów
2Histogram
  • Histogram to wykres przedstawiający rozkład tonów na obrazie. Oś pozioma odpowiada jasności piksela, z ciemnymi tonami po lewej i jasnymi tonami po prawej stronie. Oś pionowa pokazuje liczbę pikseli.
3Poziom tonu
  • Poziom tonu wskazuje poziom jasności. Gdy poziom tonów do sprawdzenia został wybrany za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego lub obracając go, obszar obrazu odpowiadający wybranemu poziomowi tonów zacznie migać.
4Czułość ISO
Czułość ISO
5Sterowanie obrazem COOLPIX
Sterowanie obrazem
6Jakość obrazu/rozmiar obrazu
Jakość obrazu
Rozmiar obrazu
7Balans bieli
Balans bieli
8Czas nagrania
Konfiguracja kamery
Strefa czasowa i data
9Data nagrania
Konfiguracja kamery
Strefa czasowa i data
10Numer i typ pliku
Nazwy plików
11Wartość kompensacji ekspozycji
Kompensacja ekspozycji
12Tryb strzelania
Wybór trybu fotografowania (pokrętło trybu)
13Czas otwarcia migawki
, , , oraz tryby
14Numer F
, , , oraz tryby