Przełączanie informacji wyświetlanych na ekranie ( przycisk)

Aby przełączyć informacje wyświetlane na ekranie podczas fotografowania lub odtwarzania, naciśnij przycisk (wyświetlacz). Możesz również ukryć informacje.

Do strzelania
Do odtwarzania

Do strzelania

1 : Pokaż informacje 1

2 : Klatka filmu 1
Wyświetlaj zakres filmu w ramce.

3 : Wyświetlaj tylko siatkę kadrowania, histogram i wirtualny horyzont 2

4 : Ukryj informacje

  1. Siatka kadrowania, histogram i wirtualny horyzont są wyświetlane w zależności od ustawień w menu ustawień [ Ustawienia monitora ].
  2. Jeśli siatka kadrowania, histogram i wirtualny horyzont nie są ustawione do wyświetlania w menu ustawień [ Ustawienia monitora ], ten ekran nie będzie wyświetlany.

Do odtwarzania

1 : Pokaż informacje

2 : Informacje o poziomie tonów (z wyjątkiem filmów)*
Wyświetlaj histogram, poziom tonów i informacje dotyczące fotografowania.
Informacje o poziomie tonu

3 : Komentarz do obrazu, informacje o prawach autorskich*
Komentarz do obrazu , informacje o prawach autorskich

4 : Ukryj informacje

  1. Jeśli obrazy w sekwencji są wyświetlane pojedynczo i naciśniesz , informacja jest wyświetlana.
    Przeglądanie i usuwanie obrazów w sekwencji
    Wyświetlanie sekwencji