Wkładanie baterii i karty pamięci

 1. Otwórz pokrywę komory akumulatora/gniazda karty pamięci.
 2. Włóż baterię i kartę pamięci.
  • Po prawidłowym ustawieniu biegunów dodatniego i ujemnego akumulatora przesuń pomarańczowy zatrzask akumulatora ( 1 ) i włóż akumulator do końca ( 2 ).
  • Wsuń kartę pamięci, aż zaskoczy na miejsce ( 3 ).
  • Uważaj, aby nie włożyć baterii lub karty pamięci do góry nogami lub do tyłu, ponieważ może to spowodować awarię.
  • Jeśli przełącznik ochrony przed zapisem na karcie pamięci jest zablokowany, nie można robić, usuwać obrazów ani formatować karty pamięci.
 3. Zamknij pokrywę komory akumulatora/gniazda karty pamięci.

Formatowanie karty pamięci

Przy pierwszym włożeniu do tego aparatu karty pamięci, która była używana w innym urządzeniu, należy ją sformatować w tym aparacie.

 • Należy pamiętać, że sformatowanie karty pamięci trwale usuwa wszystkie obrazy i inne dane z karty pamięci.
  Przed sformatowaniem karty pamięci zrób kopie wszystkich obrazów, które chcesz zachować.
 • Włóż kartę pamięci do aparatu, naciśnij przycisk i wybierz menu ustawień [ Sformatuj kartę ].

Wyjmowanie baterii lub karty pamięci
Karty pamięci, których można używać

Wyjmowanie baterii lub karty pamięci

Wyłącz aparat i upewnij się, że dioda zasilania i ekran są wyłączone, a następnie otwórz pokrywę komory akumulatora/gniazda karty pamięci.

Karty pamięci, których można używać

Aparat obsługuje karty pamięci SD , SDHC i SDXC .