Nagrywanie filmów

Wyświetl ekran fotografowania i naciśnij ( nagrywania filmu), aby rozpocząć nagrywanie filmu. wciśnij ( ) ponownie, aby zakończyć nagrywanie.