Tryb automatyczny (fotografowanie standardowe)


Wybierz ten tryb, aby wykonywać ogólne zdjęcia w różnych warunkach fotografowania.

Funkcje dostępne w (tryb automatyczny