Samowyzwalacz

Aparat zwolni migawkę po upływie określonej liczby sekund od naciśnięcia spustu migawki.

 1. Naciśnij wybierak wielofunkcyjny ( ).
 2. Wybierz liczbę sekund do zwolnienia migawki i naciśnij przycisk.
  • [ 10s ] (10 sekund): używaj przy ważnych okazjach, takich jak śluby lub aby zapobiec drganiom aparatu. To ustawienie jest zalecane podczas fotografowania w pozycji teleobiektywu z aparatem zamocowanym na statywie.
  • [ 3s ] (3 sekundy): Użyj, aby zapobiec drganiom aparatu.
  • Jeśli ustawienie nie zostanie zastosowane, naciskając przycisk, wybór zostanie anulowany.
 3. Wykadruj zdjęcie i naciśnij spust migawki do połowy.
  • Upewnij się, że obiekt jest ostry.
 4. Wciśnij spust migawki do końca.
  • Ostrość i ekspozycja są zablokowane i rozpoczyna się odliczanie.
  • Lampka samowyzwalacza miga, a następnie świeci nieprzerwanie około jedną sekundę przed wyzwoleniem migawki.
  • Po zwolnieniu migawki samowyzwalacz jest ustawiony na [ WYŁ ].
   W trybie fotografowania Księżyc samowyzwalacz nie jest automatycznie ustawiany na [ WYŁ ]. Aby wyłączyć samowyzwalacz, wybierz [ WYŁ ] w kroku 2.
  • Aby zatrzymać odliczanie, ponownie naciśnij spust migawki.

Uwagi dotyczące używania statywu podczas fotografowania

 • Używając statywu do stabilizacji aparatu podczas fotografowania, wybierz menu ustawień [ Redukcja drgań ] [ Wył .]. Patrz „ Korzystanie ze statywu ” w przypadku korzystania ze statywu.
 • Aparat może się nieznacznie poruszyć podczas obsługi, nawet jeśli jest zamocowany na statywie, co może zakłócać działanie autofokusa. Odczekaj kilka sekund po uruchomieniu aparatu, a następnie powoli naciśnij spust migawki.
 • Jeśli aparatowi trudno jest ustawić ostrość za pomocą autofokusa, spróbuj użyć ręcznego ustawiania ostrości.
  Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości
 • Używając pilota (dostępnego osobno), możesz zwolnić migawkę bez naciskania spustu migawki na aparacie.
  Akcesoria do zdalnego sterowania

Ustawienie samowyzwalacza