Impreza/wewnątrz

Nadaje się do robienia zdjęć na przyjęciach. Przechwytuje efekty światła świec i innego oświetlenia tła w pomieszczeniach.

  1. Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji
  2. przycisk
  3. Impreza/wewnątrz
  4. przycisk