Portret

Użyj tego trybu do robienia portretów, które podkreślają ludzkie obiekty.

  1. Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji
  2. przycisk
  3. Portret
  4. przycisk