Sporty

Gdy spust migawki jest wciśnięty do końca, aparat wykonuje zdjęcia w trybie ciągłym.

  1. Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji
  2. przycisk
  3. Sporty
  4. przycisk

Uwagi na temat [ Sport ]

  • Szybkość klatek dla zdjęć seryjnych może ulec spowolnieniu w zależności od bieżącego ustawienia jakości obrazu, ustawienia rozmiaru obrazu, używanej karty pamięci lub warunków fotografowania.
    Karty pamięci, których można używać
  • Ostrość, ekspozycja i odcień drugiego i kolejnych zdjęć są ustalane na wartościach określonych dla pierwszego zdjęcia.