Wybrany kolor

Zachowuje tylko wybrany kolor i sprawia, że inne kolory są czarno-białe.

  1. Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji
  2. przycisk
  3. Wybrany kolor
  4. przycisk
  1. Użyj pokrętła sterowania, aby wybrać żądany kolor, a następnie naciśnij przycisk, aby zastosować kolor.
    • Aby zmienić wybór koloru, naciśnij ponownie.
  2. Wykadruj obiekt i zrób zdjęcie.
    • Aparat ustawia ostrość na obszarze w centrum kadru. Pozycja obszaru nie może być przesunięta.