Nocny portret

Użyj tego trybu do robienia wieczornych i nocnych portretów zawierających scenerię tła.

  1. Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji
  2. przycisk
  3. Nocny portret
  4. przycisk
OpcjaOpis
Ręczny
(ustawienia domyślne)
W porównaniu do używania [ Statyw ], aparat ustawia nieco krótszy czas otwarcia migawki zgodnie z warunkami fotografowania, aby zapobiec drganiom aparatu.
StatywWybierz podczas fotografowania z aparatem ustabilizowanym na narzędziu, takim jak statyw.
  1. Wybierz [ Z ręki ] lub [ Statyw ].
  2. Podnieś wbudowaną lampę błyskową.
  3. Wykadruj obiekt i zrób zdjęcie.
    • Jedno zdjęcie jest rejestrowane przy długim czasie otwarcia migawki.

Uwagi dotyczące [ Statyw ]

Redukcja drgań jest wyłączona niezależnie od menu ustawień Ustawienie [ Redukcja drgań ]. Patrz „ Korzystanie ze statywu ” w przypadku korzystania ze statywu.