Tryb kreatywny (stosowanie efektów podczas fotografowania)

Zastosuj efekty do zdjęć podczas fotografowania.

 1. Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji .
 2. wciśnij przycisk.
  • Wyświetlony zostanie ekran wyboru efektu.
 3. Użyj wybieraka wielofunkcyjnego aby wybrać efekt ( 1 ).
  • Grupę efektów ( 2 ) można zmienić, obracając pokrętłem sterowania.
  • Aby wyjść bez zapisywania wyboru, naciśnij .
 4. Aby dostosować efekt, naciśnij .
  • Jeśli nie chcesz zmieniać efektu, naciśnij przycisk, aby przejść do kroku 7.
 5. Posługiwać się aby podświetlić żądaną opcję, a następnie naciśnij .
  • Wybierz opcję [ Ilość ], [ Kompensacja ekspozycji ], [ Kontrast ], [ Barwa ], [ Nasycenie ], [ Filtr ] lub [ Iluminacja peryferyjna ]. Opcje, które można wybrać, różnią się w zależności od grupy.
 6. Posługiwać się aby dostosować poziom efektu i naciśnij przycisk.
 7. Naciśnij spust migawki lub ( nagrywania filmu), aby wykonać zdjęcie.

Wybór grupy efektów i efektu

Możesz także wybrać grupę efektów i efekt, naciskając po wyświetleniu ekranu w kroku 2.

Funkcje dostępne w trybie kreatywnym