Ustawianie trybu lampy błyskowej, samowyzwalacza, trybu ostrości i kompensacji ekspozycji

Gdy wyświetlany jest ekran fotografowania, można nacisnąć wybierak wielofunkcyjny ( ) ( ) ( ) ( ), aby ustawić funkcje opisane poniżej.

1Tryb z błyskiem
Tryb lampy błyskowej można ustawić w zależności od warunków fotografowania.
Tryb z błyskiem
2Kompensacja ekspozycji
Możesz dostosować ogólną jasność obrazu.
Kompensacja ekspozycji
3Tryb ostrości
Gdy wybierak trybu ustawiania ostrości jest ustawiony na (autofokus), można określić tryb ostrości w zależności od odległości od obiektu.
Korzystanie z autofokusa
4Samowyzwalacz/Timer uśmiechu
Aparat zwalnia migawkę po upływie określonego czasu od naciśnięcia spustu migawki. Jeśli [Wyzw. uśmiechem ] jest ustawione, aparat automatycznie zwalnia migawkę po wykryciu uśmiechniętej twarzy.
Samowyzwalacz
Zegar uśmiechu

Funkcje, które można ustawić, różnią się w zależności od trybu fotografowania.