Przyciąć

Przycinaj obrazy tylko do potrzebnych części.

 1. Przesuń dźwignię zoomu w kierunku ( ) w trybie odtwarzania pełnoekranowego, aby powiększyć obraz.
 2. Dostosuj współczynnik powiększenia i pozycję wyświetlania, aby wyświetlić tylko część do przycięcia.
  • Aby zmienić współczynnik powiększenia, przesuń dźwignię zoomu w kierunku ( ) lub ( ). Ustaw współczynnik powiększenia, przy którym jest wyświetlany.
  • Aby wyświetlić inny obszar obrazu, naciśnij wybierak wielofunkcyjny .
 3. wciśnij przycisk.
 4. Sprawdź obraz i naciśnij przycisk.
  • Aby zmienić część, którą chcesz zachować, wróć do kroku 2, naciskając .
  • Aby wyjść bez zapisywania przyciętego obrazu, naciśnij przycisk.
 5. Po wyświetleniu okna dialogowego potwierdzenia wybierz opcję [ Tak ] i naciśnij przycisk.
  • Powstaje edytowana kopia.

Uwagi dotyczące kadrowania

Zdjęć zrobionych w trybie łatwej panoramy nie można edytować.

Rozmiar obrazu

 • Współczynnik proporcji (poziom do pionu) przyciętej kopii jest taki sam jak oryginał.
 • Gdy rozmiar przyciętej kopii wynosi 320 × 240 lub mniej, podczas odtwarzania obraz jest wyświetlany w mniejszym rozmiarze.