Odtwarzanie miniatur/wyświetlanie kalendarza

W trybie odtwarzania pełnoekranowego ( 1 ) przesuń dźwignię zoomu w kierunku ( ), aby przejść do trybu odtwarzania miniatur ( 2 ) i wyświetlić wiele obrazów na ekranie lub przełączyć się na wyświetlanie kalendarza ( 3 ) i wyświetlać obrazy według daty.

Operacje podczas odtwarzania miniatur/wyświetlania kalendarza

FunkcjonowaćOperacja
Zmień liczbę wyświetlanych miniaturPrzesuń dźwignię zoomu ( ( )/ ( )).
Wybierz zdjęcie w trybie widoku miniatur i wyświetl je w trybie odtwarzania pełnoekranowegoUżyj wybieraka wielofunkcyjnego lub obróć, aby wybrać obraz, a następnie naciśnij przycisk.
Wyświetlaj obrazy zrobione w dniu wybranym na wyświetlaczu kalendarzaPosługiwać się lub obróć wybierak wielofunkcyjny, aby wybrać datę, a następnie naciśnij przycisk.

Uwagi dotyczące wyświetlania kalendarza

Zdjęcia wykonane bez ustawionej daty w aparacie są traktowane jako zdjęcia wykonane 1 stycznia 2020 r.