Edycja obrazów (zdjęcia)

W tym aparacie można korzystać z następujących funkcji edycji obrazu.

Szybki retusz
D-Oświetlenie
Zmiękczanie skóry
Efekty filtrów
Małe zdjęcie
Przyciąć

Przed edycją obrazów

Obrazy utworzone przez edycję są zapisywane jako pliki odrębne od oryginalnych obrazów.
Nazwy plików

Zdjęcia utworzone przez edycję są zapisywane z tą samą datą i godziną wykonania, co oryginalne zdjęcia.

Ograniczenia dotyczące edycji obrazu

  • Zdjęć RAW i zdjęć zrobionych za pomocą łatwej panoramy nie można edytować.
  • Obraz JPEG można edytować do 10 razy. Zdjęcie utworzone przez edycję filmu można edytować do 9 razy.
  • Edytowanie obrazów o określonym rozmiarze lub przy użyciu niektórych funkcji edycyjnych może nie być możliwe.