Drukowanie zdjęć

Do drukowania zdjęć można użyć jednej z poniższych metod.

Drukowanie obrazów RAW

Aby wydrukować zdjęcia w formacie RAW , pobierz je na komputer i użyj oprogramowania NX Studio do przetwarzania plików RAW . Aby korzystać z oprogramowania, skorzystaj z pomocy online.

Uwagi dotyczące drukowania obrazów w proporcjach 1:1

Zmień ustawienie drukarki na „Border” podczas drukowania obrazów w proporcjach 1:1.
Niektóre drukarki mogą nie być w stanie drukować obrazów w proporcjach 1:1.
Rozmiar obrazu