Pusta blokada zwalniająca gniazda

Określ, czy migawka może zostać wyzwolona, gdy w aparacie nie ma karty pamięci.

  1. przycisk
  2. (organizować coś)
  3. przycisk
  4. Pusta blokada zwalniająca gniazda
  5. przycisk
OpcjaOpis
Zwolnij zablokowane
(ustawienia domyślne)
Jeśli do aparatu nie jest włożona karta pamięci, nie można zwolnić migawki.
Włącz zwolnienieNawet jeśli w aparacie nie ma karty pamięci, migawkę można zwolnić. Jednak na obrazie przechwyconym, gdy nie jest włożona karta pamięci , a obrazu nie można zapisać na karcie pamięci, wyświetlany jest obraz, mimo że obraz jest wyświetlany na ekranie. Ponadto obrazu nie można przesłać do urządzenia inteligentnego.