Sformatuj kartę

Użyj tej opcji, aby sformatować kartę pamięci.

  1. przycisk
  2. (organizować coś)
  3. przycisk
  4. Sformatuj kartę
  5. przycisk

Formatowanie kart pamięci trwale usuwa wszystkie dane. Usuniętych danych nie można odzyskać. Pamiętaj, aby przed formatowaniem zapisać ważne obrazy na komputerze.