Komentarz do obrazu

Umożliwia dołączenie komentarza, który został wcześniej zarejestrowany do zdjęć, które zostaną przechwycone.

  1. przycisk
  2. (organizować coś)
  3. przycisk
  4. Komentarz do obrazu
  5. przycisk
OpcjaOpis
Dołącz komentarzDo obrazów dołączany jest komentarz zarejestrowany za pomocą opcji [ Komentarz wejściowy ].
  • Wybierz [ Załącz komentarz ], naciśnij i ustaw pole wyboru na włączone ( ). Kiedy zostanie naciśnięty przycisk, komentarz zostanie dołączony do wykonanych zdjęć.
Wpisz komentarzMożesz zarejestrować komentarz składający się z maksymalnie 36 znaków alfanumerycznych.
  • Wybierz [ Wprowadź komentarz ], naciśnij i zostanie wyświetlony ekran wprowadzania.
    Wprowadzanie znaków

Uwagi dotyczące [ Komentarz do obrazu ]

Do filmów nie można dołączać komentarzy do obrazów.