Przełącz wybór AV/Tv

Zmień elementy sterujące używane do ustawiania ekspozycji w następujących trybach fotografowania.

  1. przycisk
  2. (organizować coś)
  3. przycisk
  4. Przełącz wybór AV/Tv
  5. przycisk
OpcjaOpis
Nie przełączaj wyboru
(ustawienia domyślne)
Użyj pokrętła sterowania, aby ustawić fleksję programu lub czas otwarcia migawki (Tv), a wybieraka wielofunkcyjnego, aby ustawić liczbę f (Av).
Przełącz wybórUżyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby ustawić fleksję programu lub czas otwarcia migawki (Tv), oraz pokrętła sterowania, aby ustawić liczbę f (Av).