Zresetować wszystko

Umożliwia zresetowanie ustawień aparatu do wartości domyślnych.

  1. przycisk
  2. (organizować coś)
  3. przycisk
  4. Zresetować wszystko
  5. przycisk

Po wybraniu opcji [ Resetuj ] ustawienia aparatu zostaną przywrócone do wartości domyślnych.

Resetowanie numeracji plików

Aby zresetować numerację plików do „0001”, usuń wszystkie obrazy zapisane na karcie pamięci przed wybraniem opcji [ Resetuj wszystko ]. [ Resetuj numerację plików ] można również użyć do zresetowania do „0001”.